Etiketter

Vad är det egentligen som driver oss framåt? Vad är det som får oss att ständigt hitta nya och spännande vägar i livet trots svårigheter som vi alla möter på vår vandring? Vad är ”verkligheten” för något?

Jag kan inte riktigt svara på dessa frågor utan att gå in i en lång och uttömmande tankebana och i slutänden kommer det ändå bara vara mina svar och min verklighet som framkommer. Verkligheten för mig kommer först när jag handlar och inte när jag sitter ensam och tänker. För det är i våra möten som livet ger oss en mening. Vi kan gå runt hela vårt liv och leta efter meningen med livet, men jag tror uppriktigt inte att vi kan hitta den någonstans. Den hittar hem till oss helt av sig självt när vi slutar tveka på om vi är bra nog och går till handling.

gåva1

Handling för mig handlar om att våga ta stegen framåt mot det jag tror på trots motstånd. Det handlar även om att våga visa vem jag är och mötas i kärlek och respekt på lika villkor. Det är så lätt att krossa ett hjärta genom ord eller brutna löften. Det sagda ordet kan aldrig suddas ut igen. Det kan förstås handla om oförstånd och ibland kan det till och med vara en nödvändighet. Vi kan inte se den fullkomliga helheten eller alla konsekvenser i våra handlingar och därför måste vi förlita oss till våra erfarenheter och vår instinkt. Ibland har vi helt rätt och ibland känns det inte helt bra inom oss. För mig, och för många med mig, handlar det inte om själva handlingen i sig utan det handlar helt och hållet om avsikten bakom handlingen. Om avsikten var god i begynnelsen kan jag lova att vi trots allt gjorde det som vi trodde var det bästa.

I vårt korta ögonblick i evigheten kan vi bara handla efter den bästa förmågan som vi har just då när det gäller. Vi kan alltid fråga oss en extra gång om vår egentliga avsikt innan vi gör valet, för det är väldigt lätt att lura sig själv och tro att vi handlar i godo? Tänk vad mycket vi egentligen kan förändra och vad mycket vi kan påverka i vårt och andras liv. Vi gör många val varje dag och även det minsta valet kan leda oss in på en helt ny bana i livet. Vi påverkar både vårt egna och andras liv precis som ringar på vattnet varje dag utan att ens reflektera över det.

gåva

Det största i livet är förstås gåvan. Vi ger bort vår vänskap, vår kärlek, vårt leende, materiella saker och våra händer varje dag. Gåvan i sig är ingen gåva om vi förväntar oss att få något tillbaka, om det inte handlar om ett förutbestämt utbyte eller affär. En äkta gåva är något du ger helt villkorslöst utan baktankar. Enligt min erfarenhet så blir mitt liv allt rikare ju mer jag ger bort. Det viktigaste är att jag vet mina gränser och självklart lever upp till dem.

Livet är som en snöflinga, den blir inte synlig, fast och strålande ensam, den behöver komma samman till en fast grund för att bli en helhet. // Maria Lindbom

 

 

Annonser